Privacyverklaring Samen Paardencoaching

Onze gegevens

Samen Paardencoaching Keerkring 53 2904 HB Capelle aan den IJssel Nederland

+31 6 51 69 09 23

info@samenpaardencoaching.nl

BTW nummer NL135029818B01 KvK nummer 24347472

Website: www.samenpaardencoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Samen Paardencoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze (betaalde/gratis) diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van jouw relatie met ons verwerken we verschillende gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht en geboortedatum
 • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser, apparaat type, IP-adres en locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer of andere betaalgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens onze dienstverlening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@samenpaardencoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Wanneer kinderen onder de 16 jaar gebruikmaken van onze diensten (coaching) dan zullen wij om toestemming van de ouders vragen om persoonlijke gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen uitvoeren.

In veel gevallen is het voor onze diensten noodzakelijk om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Dit zal altijd gaan om informatie die jij ons vrijwillig verstrekt in het kader van een coaching traject. Deze informatie wordt uitsluitend verwerkt met als doel de coachsessie of activiteit die wij met jou hebben zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. De informatie wordt niet aan derden doorgegeven anders dan hieronder vermeldt. Je hebt het recht om deze informatie te laten verwijderen.

Waarom er persoonsgegevens worden verwerkt

ls wij persoonsgegevens van jou verwerken, dan heeft dat een reden. Wij verwerken jouw gegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening
 • Wij hebben toestemming van jou gekregen om ze te verwerken
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens
 • Jij hebt de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Voor welke doeleinden worden er persoonsgegevens verzameld

Samen Paardencoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van commerciële en/of informatieve mailingen
 • Om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om onze diensten te kunnen leveren en uitvoeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Samen Paardencoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op onze website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review schrijft. Het gaat dan om je naam en eventueel bedrijfsnaam. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten. Als wij je persoonsgegevens openbaar maken op onze website zullen wij dit altijd met jouw toestemming doen. Jij hebt bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Social media

Op onze website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Delen met derden

Samen Paardencoaching deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de coachsessie of activiteit en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Deze derden zijn:

 • De boekhouder en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • Yourhosting, de hostingprovider, die onze website op zijn server heeft staan
 • GoogleAnalytics om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van onze website
 • Social media platformen voor onze marketing (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)
 • GoogleForms voor de evaluatie van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Samen Paardencoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Samen Paardencoaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Samen Paardencoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Aanvraag van prijsopgave of een persoonlijke informatie aanvraag; gegevens worden na 2 jaar verwijderd als je geen klant bij ons bent geworden.
 • Klanten; factuurgegevens worden 7 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn). De overige gegevens worden 2 jaar na het laatste contact verwijderd.

Cookies

Samen Paardencoaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Samen Paardencoaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Cookies die wij gebruiken:

 • Google Analytics
 • Disqus
 • Social Media Feather

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Samen Paardencoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@samenpaardencoaching.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Samen Paardencoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Samen Paardencoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via mail@samenpaardencoaching.nl

Wijzigingen

Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseren je daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zullen we je informeren via onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 augustus 2019.